AUDITORIES DE SEGURETAT

A Internovatec fem auditories de seguretat, buscant vulnerabilitats, revisant a fons tot el sistema informàtic.

Això inclou ordinadors, servidors, instal·lacions de xarxes, sistema de cablejat, comunicacions, i altres elements que puguin ser responsables d’un punt feble del sistema. Fem un informe final amb les directrius a seguir i les correccions òptimes per garantir la màxima seguretat.