PREGUNTES FREQÜENTS

TOT ALLÒ QUE CAL SABER SOBRE
BARRACUDA SPAM FIREWALL

Com protegeix Barracuda Spam Firewall de les amenaces per correu electrònic?

Barracuda Spam Firewall, una solució de maquinari i programari integrada, utilitza un mètode multicapa per oferir la protecció de correu electrònic més completa que existeix davant d’atacs d’spam, virus, suplantació, phishing i spyware. Un dels avantatges afegits de Barracuda Spam Firewall és el processament de cada correu electrònic per maximitzar el rendiment i la capacitat per filtrar milions de missatges al dia.

Darrere de les iniciatives líders en el sector de Predictive Sender Profiling i Barracuda Real-Time Protection hi ha 12 capes de defensa explícites, que són les següents: protecció davant la denegació de servei i seguretat, controls de velocitat, anàlisi de reputació d’adreces IP, autenticació de remitents, verificació de destinataris, protecció davant virus, polítiques (regles especificades per l’usuari), anàlisi d’empremtes digitals, anàlisi d’intencions, anàlisi d’imatges, anàlisi bayesiana i un motor de puntuació de regles de spam.

Com es filtra el correu electrònic?

Desplegat en el perímetre de la xarxa, tot el correu electrònic entrant ha de passar a través de les 12 capes de defensa de Barracuda Spam Firewall abans d’arribar al destinatari corresponent. Les capes de defensa s’agrupen en dues classes principals: gestió de connexions, que implica deixar anar les connexions de correu entrant abans de rebre missatges, i escaneig de correu, que analitza els missatges des del moment de la seva recepció. Durant el procés de filtrat, els correus electrònics es verifiquen per detectar possibles atacs d’spam nous o coneguts, virus i infraccions de les polítiques de l’administrador. En base a les preferències de l’administrador i de l’usuari, el correu brossa es pot etiquetar, deixar en quarantena o bloquejar.

Per què s'ha d'etiquetar el correu electrònic? Què passa amb els correus electrònics etiquetats?

Etiquetar el correu electrònic beneficia les organitzacions perquè permet identificar fàcilment els missatges que compleixen els criteris establerts. Els correus electrònics etiquetats es lliuren al destinatari amb una etiqueta personalitzada, com ara [BULK], que s’afegeix a l’assumpte del missatge.

Per què s'ha de deixar el correu electrònic en quarantena? Què passa amb els correus electrònics en quarantena?

Deixar els correus electrònics en quarantena és una mesura de seguretat que permet examinar els missatges dubtosos abans d’acceptar-los o rebutjar-los; generalment, un correu electrònic en quarantena esdevé spam. Un administrador pot triar dos tipus de correu electrònic en quarantena: quarantena global o quarantena per usuari.

Quan es configura la quarantena global, Barracuda Spam Firewall dirigeix tot el correu electrònic en quarantena a una bústia especificada per l’administrador. Quan es configura la quarantena per usuari, Barracuda Spam Firewall emmagatzema el correu electrònic de forma local i informa periòdicament als usuaris sobre el seu correu electrònic en quarantena. Els usuaris poden optar per eliminar el correu electrònic en quarantena, reenviarlos a les seves pròpies bústies o incloure la direcció del remitent en una llista blanca per evitar que futurs correus electrònics del remitent es posin en quarantena. La quarantena per usuari està disponible amb els següents models de Barracuda Spam Firewall: 300, 400, 600, 800 i 900.

Quines tecnologies s'utilitzen a Barracuda Spam Firewall?

Barracuda Spam Firewall utilitza una combinació de programari de propietat i programari de codi obert. El sistema operatiu Barracuda Spam Firewall es basa en un nucli de Linux estable i reforçat que ha passat per un estricte escrutini per part d’investigadors de seguretat. El robust MTA pot gestionar un nombre elevat de connexions SMTP i volums elevats de lliurament de correu. A partir de la versió 3.5 del firmware, Barracuda Spam Firewall MTA integra una funció de registre d’informació que pot utilitzar-se juntament amb Barracuda Message Archiver.

Si utilitzo Microsoft Exchange, com em protegirà Barracuda Spam Firewall davant d'atacs de "diccionari"?

Microsoft Exchange Accelerator, disponible a Barracuda Spam Firewall 300 i models superiors, utilitza el protocol LDAP (Lightweight Diccionari Access Protocol) integrat en Exchange per verificar els destinataris abans d’entregar missatges a Microsoft Exchange Server.

Quines noves tecnologies afegeix Barracuda Spam Firewall per combatre les últimes campanyes d'spam?

Barracuda Networks ha anunciat diverses iniciatives contra el correu brossa:

Multi-Pass Optical Character Recognition cerca: l’spam d’imatges generalment inclou text amb imatges per amagar contingut ometent les capes de processament de regles de text dels filtres de correu brossa. Amb el motor OCR de diverses passades i líder en el sector de Barracuda Networks, els tallafocs de Barracuda Spam Firewall fan que els trucs que utilitzen els usuaris que envien spam per ocultar text darrere d’imatges en color o desenfocades siguin inefectius.

Predictive Sender Profiling: la solució Predictive Sender Profiling de Barracuda Networks investiga amb més detall els correus electrònics enviats i indaga en la campanya per identificar possibles activitats anòmales del remitent. Això permet a Barracuda Networks bloquejar de manera efectiva el correu brossa que generalment no es pot aturar mitjançant l’anàlisi de reputació tradicional.

Barracuda Real-Time Protection: utilitza un conjunt avançat de tecnologies per bloquejar de forma immediata els virus i spyware més recents, així com altres atacs de malware a mesura que emergeixen. Gràcies a l’ús de l’extensa i diversa base de clients dels tallafocs de Barracuda Spam Firewall, Barracuda Networks lidera el sector tant pel que fa a la detecció de tendències com a la resposta a les amenaces originades per correu electrónico.

Com protegeix Barracuda Spam Firewall de les amenaces de virus?

Barracuda Spam Firewall proporciona una protecció completa enfront de les amenaces de virus a través de potents capes. La primera capa consta d’un reconegut motor de codi obert per al escaneig de virus. La segona capa és un motor de virus de propietat mantingut per Barracuda Central, un centre d’operacions de seguretat avançada, disponible de forma ininterrompuda i que treballa per supervisar i bloquejar de manera continuada les últimes amenaces d’Internet. La tercera capa és Barracuda Real-Time Protection, un conjunt de tecnologies avançades que permeten als tallafocs Barracuda Spam Firewall bloquejar de forma immediata els atacs més recents de virus, spyware i altres atacs de malware a mesura que emergeixen, sense haver d’esperar a descarregar una signatura a Barracuda Spam Firewall.

Com bloqueja Barracuda Spam Firewall les amenaces en temps real?

Els enginyers de Barracuda Central treballen diligentment i de forma ininterrompuda per supervisar les amenaces d’spam i virus de tot el món. Atès que els temps de resposta són crucials davant les amenaces en temps real, quan es detecta una amenaça, Barracuda Spam Firewall utilitza Barracuda Real-Time Protection per mitigar aquestes amenaces que emergeixen sense esperar noves actualitzacions.

Quanta estona hauré de dedicar a la instal·lació i manteniment de Barracuda Spam Firewall?

Barracuda Spam Firewall està dissenyat com a solució fàcil d’instal·lar que requereix una sobrecàrrega administrativa mínima. Sense fer cap ajust, Barracuda Spam Firewall ofereix un índex de precisió de detecció d’spam del 95% amb un 0,01% de falsos positius. Tenint en compte les sis capes de defensa ajustades automàticament per Energize Updates, Barracuda Spam Firewall es manté actualitzat fàcilment per garantir la precisió de l’spam en curs.

Rebré molts falsos positius amb Barracuda Spam Firewall?

Sense fer cap ajust, Barracuda Spam Firewall està configurat per minimitzar els falsos positius, que solen ser un 0,01% o menys, un dels índexs de falsos positius més baix del sector. Com passa amb qualsevol solució que permet la personalització dels usuaris, la devolució de falsos positius de cada client variarà en funció de com ajusti la unitat (per exemple, un valor de puntuació d’spam més estricte pot donar lloc a un nombre més gran de falsos positius).

Què inclou Energize Updates per Barracuda Spam Firewall?

La subscripció a Barracuda Energize Updates proporciona actualitzacions de les definicions d’spam i virus més recents que bloquegen noves campanyes abans que es converteixin en un brot. Els enginyers de Barracuda Central actualitzen constantment les definicions d’spam i virus per poder ajustar de forma remota sis de les 12 capes de defensa, el que permet minimitzar el temps d’administració. Energize Updates també ofereix accés a suport tècnic, noves actualitzacions de firmware i l’oportunitat de participar en el programa Barracuda Early Release Firmware.

Ofereix Barracuda Spam Firewall polítiques per usuari?

Les polítiques per usuari estan disponibles a Barracuda Spam Firewall 300 i models superiors. Les polítiques per usuari ofereixen als usuaris la capacitat de definir les seves pròpies polítiques de puntuació individuals, base de dades bayesiana. Això permet l’ús de llistes blanques i llistes de bloqueig.

Pot Barracuda Spam Firewall filtrar els missatges de sortida?

Sí. Barracuda Spam Firewall filtra els missatges de sortida per detectar possibles virus i polítiques d’escaneig d’spam bàsiques. Per l’escaneig de sortida avançat, Barracuda Networks ofereix Barracuda Spam Firewall-Outbound, que inclou diferents fluxos de treball per deixar en quarantena el tràfic de correu electrònic de sortida perquè puguin revisar-lo els auditors de polítiques.

Com puc bloquejar o minimitzar la quantitat de missatges de rebot no vàlids?

Els missatges de rebot no vàlids són informes de no lliurament a adreces de correu electrònic falsificades. Per bloquejar els missatges de rebot no vàlids, cal habilitar la característica Invalid Bounce Suppression i traspassar tot el correu electrònic sortint a través del dispositiu Barracuda Spam Firewall o Barracuda Spam Firewall-Outbound.

Permet Barracuda Spam Firewall als administradors bloquejar correu electrònic d'altres països?

Sí. Barracuda Spam Firewall ofereix diferents mètodes per bloquejar correu electrònic d’altres països:

1. D’acord amb la recerca DNS inversa, els administradors bloquegen els missatges el domini de nivell superior dels quals es resol en el nom d’amfitrió d’un país

2. Basant-se el conjunt de caràcters declarat d’un correu electrònic, els administradors bloquegen missatges que contenen un conjunt d’idiomes específic.

3. Tot i que Barracuda Networks no ho recomana, els administradors poden crear polítiques personalitzades per filtrar altres patrons en l’assumpte, la capçalera o el cos dels missatges per bloquejar correu brossa d’altres països.