Les auditories de seguretat informàtica

Les auditories de seguretat Las auditorias de seguridad

Les auditories de seguretat informàtica periòdiques garanteixen la seguretat en els processos online, la protecció de les dades dels usuaris i la seguretat dels sistemes. Sovint es creu que els equips petits -els domèstics i els de petites i mitjanes empreses- no corren els mateixos perills que els grans sistemes de les corporacions i empreses transnacionals. Però avui sabem que ningú està al marge de l’acció de hackers i amenaces, perquè vivim en un món on tot està interconnectat, ho vulguem o no, i en siguem conscients o no.

Què són les auditories de seguretat informàtica

Les auditories de seguretat informàtica són els processos d’anàlisi i correcció de les vulnerabilitats del sistema d’una organització, un diagnòstic de les mesures de ciberseguretat de què disposa. Serveix per conèixer els riscos reals a què s’enfronta una empresa i posar-hi solució.

Tots els sistemes compten amb sistemes de protecció més o menys sofisticats, però el món informàtic, per bé i per mal, no para de bellugar-se. Els atacs informàtics són cada vegada més sofisticats, i troben la manera d’atacar les esquerdes més menudes amagades en els codis i en els missatges que circulen pel conjunt de la xarxa, per més protecció i encriptació que hi afegim. Els atacs noticiables, sovint en forma de segrest de dades, afecten grans empreses de serveis de caràcter internacional i de naturalesa estratègica. Els hospitals, les universitats, les bases de dades que emmagatzemen les dades de milions d’usuaris són l’objectiu més conegut d’aquests atacs. Si voleu podeu donar una ullada a aquest informe de l’empresa Hewlett-Packard amb la seva percepció sobre el tema l’any 2023. En facilitem l’enllaç pel seu caràcter il·lustratiu, no pas per motivacions publicitàries!

Quan i per què calen les auditories de seguretat informàtica

Les auditories de seguretat analitzen, com hem dit, les vulnerabilitats i riscos de les xarxes i sistemes de l’organització, el compliment de les mesures i polítiques de seguretat instal·lades i les mesures necessàries per garantir la resolució de problemes.

Cal fer-les periòdicament, si bé és convenient tenir una manera de fer, uns sistemes de treball organitzats que permetin prevenir els atacs exteriors i el deteriorament de les mesures de seguretat que tinguem en marxa. En resum, les auditories són necessàries, però ho són menys si serveixen per certificar que tot està correcte, i que tenim ben interioritzats mecanismes quotidians de control de riscos.

Fins on arriben les auditories de seguretat informàtica

Podem classificar les auditories de seguretat informàtica atenent a dos criteris: qui les fa i què analitzen.

El primer dels criteris ens dona dues tipologies molt clares: quan l’auditoria la fa un organisme incardinat en el propi sistema, és una auditoria interna. Si, contràriament, l’anàlisi el fa un proveïdor extern, una empresa especialitzada, estem davant d’una auditoria externa.

Si en les mirem des del punt de vista de la funcionalitat o dels objectius de l’auditoria, ens trobem amb una classificació més complexa:

  • Les auditories web volen identificar les vulnerabilitats dels sistemes web i les aplicacions amb què opera l’organització.
  • Fem una auditoria forense quan s’ha produït un incident de ciberseguretat, per trobar les proves que posin les causes en evidència i avaluar els danys causats.
  • Les auditories de xarxa analitzen el conjunt de dispositius interconnectats per controlar la seva seguretat.
  • Quan analitzem els fitxers i arxius que fan funcionar els nostres programes i aplicacions estem fent una auditoria de codi.
  • Els hackers ètics fan hacking ètic, que és un tipus d’auditoria basat en la intrusió d’un test, tal com faria un hacker de debò, per conèixer vulnerabilitats i escletxes.
  • Les auditories físiques protegeixen les localitzacions properes als sistemes buscant possibles maneres de difondre informacions no desitjades. Les càmeres o els micros que fem servir per al teletreball, per exemple, poden facilitar informació sobre punts d’accés, hàbits de treball o altres circumstàncies que poden ser perilloses si estan en unes mans massa interessades.
  • En general, les auditories de vulnerabilitats busquen forats de seguretat informàtica i el blindatge i canvi constant de les contrasenyes que permeten l’ús dels sistemes.

El nostre servei

I tu? Ets conscient dels riscos que poden afectar els teus equips, per petits que siguin? Consulta les possibilitats que tens a l’abast per mantenir els teus equips, programes, aplicacions, perifèrics, contrasenyes al dia, i a resguard de possibles incidències de ciberseguretat,

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *