Solucions on premise o solucions cloud?

solucions on premise

Solucions on premise són les que instal·len en servidors propis el programari necessari per estar a Internet. Per contra, la majoria de persones que volen a estar a Internet prefereixen fer servir serveis externs d’allotjament, que estalvien inversions i faciliten el manteniment dels llocs i la gestió els continguts. Són les solucions cloud, al núvol. Moltes vegades ens han preguntat quina és la solució òptima per triar una manera d’estar presents a les xarxes. Com acostuma a passar, la nostra resposta és depèn. I a resposta òptima, sorgeix la pregunta òptima. De què depèn?

Solucions on premise: quines implicacions tenen?

La primera és l’exigida per la pròpia definició. Tenir a casa un servidor implica tenir tots els sistemes necessaris perquè tot funcioni com una seda. Això vol dir ordinadors funcionant les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any, a una temperatura baixa i amb el programari de servidor instal·lat. També vol dir disposar dels coneixements o de les persones expertes en llenguatges de programació com PHP, en bases de dades com MySql o en programes de servidor com els de l’entorn Apache. I això si treballem amb sistemes d’administració d’Internet basats en Linux. Si optem per treballar amb sistemes Windows, haurem de fer el mateix amb els programes del sistema IIS, propietat de Microsoft.

De fet, és indiferent el sistema que triem. Ambdós sistemes son complexos d’administrar i requereixen de personal format per a fer-ho amb la seguretat exigible a la nostra presència a la xarxa. Perquè aquesta és la mare dels ous: el que els nostres clients i usuaris esperen de nosaltres és allò que ja s’han acostumat a exigir a tota la xarxa: fiabilitat. A Internet, els errors i els accidents es paguen molt cars.

A més, la instal·lació de sistemes on premise impliquen inversions més o menys significatives al començament. No només pels aparells informàtics i els programes necessaris, sinó també pels costos de manteniment, que són importants tant si s’opta per fer servir recursos propis com si es decideix externalitzar-lo.

I les solucions cloud?

Les solucions cloud són les preferides per la majoria d’usuaris. Suposen tenir el programari i les dades allotjades en ordinadors servidors externs. D’aquesta manera, els costos d’inversió i manteniment definits en l’apartat anterior es diversifiquen i reparteixen entre totes les persones que comparteixen el servei. Això no és diferent ni en el cas dels espais virtuals ni en els servidors dedicats. La qüestió central és que el manteniment es reparteix entre totes les persones que comparteixen el conjunt de servidors, siguin compartits, dedicats o virtuals.

Això permet tenir un control més exhaustiu de les despeses associades a la inversió i al manteniment. Però planteja la qüestió, espinosa, del control i la seguretat. No tothom està tranquil quan aspectes com aquests queden en mans de persones alienes a la pròpia organització. Com sempre, solucionar aquest escull comporta treballar amb empreses d’allotjament fiables i en un marc de confiança i feed back comunicatiu elevats. En vam parlar en aquest maetix espai quan ens referiem a l’outsourcing.

Solucions on premise: quan són aconsellables

Bàsicament, quant aquestes despeses d’inversió i manteniment es poden diluir en el context d’una estructura poderosa. Les empreses grans, que fan servir gran quantitats de dades (big data) gairebé necessiten disposar d’accés a tota la seva informació al nanosegon. Sobre tot quan la informació que allotgen és molt sensible o por comprometre les dades de milions de persones, Seria impensable que bans, empreses asseguradores, empreses públiques que utilitzen dades sensibles, no disposessin de solucions pròpies adaptades a les seves condicions de treball i a les exigències de les persones que confien en elles, Passa el mateix amb el comerç electrònic. Una botiga virtual de dimensions reduïdes, que aten un tràfic puntual i controlable, no necessitarà solucion on premise per poder funcionar amb confiança. Però una xarxa de botigues virtuals interconnectades, compartint bases de dades, transmetent informació a múltitut de termianls, amb xarxes pròpies solapades a la xarxa d’Internet, gairebé requereixen solucions a mida.

La solució on premise no és, aleshores, la solució aconsellable. És la solució necessària.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *